DUURZAAM

Gerecycled materiaal

MAATWERK

3 weken levertijd

GARANTIE

2 jaar garantie

Privacyverklaring

HeppiYess - versie april 2020 

Met HeppiYess beoog ik een samenwerking op basis van vertrouwen, respect en gelijkwaardigheid. Ik zal dan ook vertrouwelijk met al je gegevens omgaan. Met deze privacyverklaring informeer ik je over hoe dit gebeurt. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact op.

 

1. Over HeppiYess en Marga van Tol

Wat fijn dat je mijn website HeppiYess bezoekt. Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot jouw rechten, dan kun je mij via onderstaande gegevens bereiken. 

 

HeppiYess
www.heppiyess.nl  
KvK 74978861

Contactpersoon: Marga van Tol 

E-mailadres: marga@heppiyess.nl

 

2. Persoonsgegevens 

Deze persoonsgegevens verwerk ik:

  • NAW-gegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer 

 

Deze bijzondere persoonsgegevens verwerk ik:

  • Gegevens over ziekteverleden
  • Informatie met betrekking tot voeding en beweging 
  • Gegevens met betrekking tot mentale conditie 
  • Gegevens n.a.v. hormoonanalyse

 

Hoe kom ik aan jouw persoonsgegevens?
Ik heb bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen, bijvoorbeeld per e-mail, telefoon, WhatsApp of tijdens een persoonlijk consult. 

 

3. Doeleinden 

Om deze redenen verwerk ik de persoonsgegevens: ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer ik dat van de wet mag en voor de doeleinden die ik hieronder heb beschreven. 

 

Coaching 
De gegevens over je ziekteverleden, mentale conditie, voeding, beweging en hormonen verwerk ik met jouw toestemming om je zo goed mogelijk te kunnen coachen op deze gebieden. Bij consulten houd ik hiervan aantekeningen bij. Deze aantekeningen houd ik achter slot en grendel, waarbij ik alleen de toegang heb. Wanneer je geen klant meer bij mij bent, heb ik de gegevens niet meer nodig en zal ik ze na een jaar vernietigen. 

 

Contact
Je kunt met mij contact opnemen via het contactformulier op de website, door een e-mail te sturen of te bellen. Ik heb dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die ik op die wijze van jou heb verkregen te verwerken. De inhoud van de e-mail of het bericht via het contactformulier of eventueel berichten via telefoon of WhatsApp, je naam, telefoonnummer en e-mailadres verwerk ik met het doel om op je bericht te kunnen reageren. Deze communicatie en gegevens bewaar ik slechts zolang je klant bij me bent en de coaching plaatsvindt, behalve de gegevens die ook op de factuur komen te staan. 

 

Facturatie
Als je mij een opdracht hebt gegeven en je een coachtraject aangaat, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Ik bewaar offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar, vanwege de wettelijke administratieplicht. 

 

4. Doorgifte; Ontvangers van persoonsgegevens.
Ik deel helemaal geen gegevens met derden. Alles sla ik lokaal op en ik doe zelf de boekhouding. Bij mij zijn je gegevens veilig. 

 

Links
Op mijn website tref je mogelijk links naar externe websites aan. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies of op andere wijze persoonsgegevens van je verwerken. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. 

 

5. Jouw rechten 
Heb je vagen omtrent jouw rechten en op de verwerking van je persoonsgegevens dan mag je me daarover altijd bellen en of mailen via marga@heppiyess.nl.

 

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen. 

 

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking. 

 

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

 

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan. 

 

Toestemming intrekken
Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. 

 

Klachten
Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

6. Beveiliging persoonsgegevens 

Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk. 

 

7. Cookies 

Veel cookies gebruik ik niet, maar ik plaats wel enkele functionele cookies en cookies om te kunnen zien hoe de website werkt, zodat we de website kunnen verbeteren. Een cookie is een klein bestandje dat door de website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. 

 

Social media
Ik wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. Facebook plaatst bovendien een Facebook Social Graph cookie. Hiermee worden alleen anonieme gegevens verkregen.
Facebook: [https://www.facebook.com/privacy/explanation]
Linkedin: [https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Analytische cookies
Omdat ik graag wil weten hoe de bezoekers mijn website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik analytische cookies van Antagonist. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Antagonist geplaatst. 

 

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de helpfunctie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. 

 

8. Wijzigingen 

Het kan zijn dat ik deze privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ga hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op deze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct met jou communiceren.